ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ

Обществените комуникационни кампании като средство за разпространение на идеи и послания за стратегически цели са част от портфолиото на Стратегма. Ние притежаваме широк спектър от умения в обществените комуникации, а също и необходимото оборудване за създаване и разпространение на информационни и творчески продукти и за рекламна и издателска дейност.

Стратегма предлага аудио-визуални продукти, сценарии, озвучаване и постпродукция на видео материали, фотографски услуги и специализиран софтуер за управление на аудио-визуалната база. 

От март 2014 г. Агенция Стратегма е регистрирана в Единния публичен регистър на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ като продуцент и разпространител на филми.
Повишаване на осведомеността на широката общественост и на ролята на дребномащабния риболов в бъдещите решения по отношение на съответните политики на национално и европейско равнище

Повишаване на осведомеността на широката общественост и на ролята на дребномащабния риболов в бъдещите решения по отношение на съответните политики на национално и европейско равнище

"Ес Пи Консулт Бг" ООД / 2016-10-03

Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов за „Повишаване на осведомеността на широката общественост и на ролята на дребномащабния риболов в бъдещите решения по отношение на съответните политики на национално и европейско равнище, чрез въвеждането на добри практики, подходящи за региона на Черноморския басейн“.

Изработване на дизайн, редактиране и отпечатване на наръчници на английски, румънски и български език.


Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България

Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България

Асоциация на дунавските общини „Дунав” / 2016-06-17

Осигуряване на информация и публичност в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“.

Изработване на концепция и отпечатване на промоционални материали за целите на проекта.

Цялата логистика по организирането на 2 пресконференции в рамките на проекта.

Обединение Стратегма-Ивоформ


TEN-TАсоциация на дунавските общини „Дунав”
Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България

Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България

Асоциация на дунавските общини "Дунав" / 2016-06-13

Организиране на цялостната логистика и присъствието на медии на две пресконференции (начална и заключителна) в България.

Асоциация на дунавските общини "Дунав"
Дизайн и изработка на интерактивен щанд за популяризиране на Проекта ЕНС = НАУКА²

Дизайн и изработка на интерактивен щанд за популяризиране на Проекта ЕНС = НАУКА²

2016-01-14

Второ място в международен конкурс за дизайн и изработка на интерактивен щанд за популяризиране на Проекта Европейския научен съвет (ЕНС) = НАУКА2.

ЕНС = НАУКА2 е проект за представяне и популяризиране на дейността на Съвета.

Участието в конкурса е в партньорство с фирма ИВОФОРМ ЕООД.


рекламни материали
Информация и публичност на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Информация и публичност на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Община Габрово / 2015-10-22

Информационна кампания, насочена към гражданите на Габрово, относно популязирането на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. 

http://www.waterprojectgabrovo.eu/


рекламни клиповерекламни материалиГаброво
Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино

Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино

Община Смядово / 2015-08-06

Фокусът на проекта е върху осигуряването на публичност и изготвянето на печатни издания по проект "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино", реализиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Осъществените дейности са свързани с провеждане на четири информационни кампании и пресконференции в общините, изготвяне на информационни материали, разработване и печат на Дневник на детето и наръчници за родители.

chance.gateway.bg/bg

Партньор: ИВОФОРМ ЕООД


СмядовоВетриноФМ на ЕИПдецасоциално включванеEEA GRANTS
Mаркетинг на туристически продукти на Община Смядово

Mаркетинг на туристически продукти на Община Смядово

Община Смядово / 2014-04-29

Създадени са 40 HD кратки филми, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, озвучени на 5 езика - български, английски, немски, френски и руски.

DVD диск в 1000 екземпляра с подбрани и структурирани филми от аудио-визуалната база.

http://smyadovo.bg/sites/smyadovo.gateway.bg/avdb/index.html


рекламни клиповерекламни материалиСмядовомултимедиясофтуер
Mаркетинг на туристически продукти на Община Летница

Mаркетинг на туристически продукти на Община Летница

Община Летница / 2012-11-28

46 HD кратки филми озвучени на 8 езика - български, английски, испански, италиански, немски, френски, руски и японски.

2000 копия с подбрани и структурирани филми от аудио-визуалната база.

2000 екземпляра брошури за туристическия продукт на Община Летница заедно с карта на общината.

Виртуален маршрут „Крушунски водопади” 
Открийте съкровищата на община Летница


рекламни клиповерекламни материалимултимедиясофтуерЛетница
Осигуряване на информираност и публичност по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен“

Осигуряване на информираност и публичност по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен“

Общинска администрация Плевен / 2012-05-04

Информационна кампания, свързана с популяризирането на Интегрирания план за градско развитие на град Плевен сред заинтересованите лица.

http://ipgvrpleven.eu/


ПлевенИнтегриран план за градско възстановяване и развитие
Информационни кампании за Общата селскостопанска политика на ЕС

Информационни кампании за Общата селскостопанска политика на ЕС

Генерална дирекция “Селско стопанство и развитие на селските райони” / 2012-02-02

Съфинансиране на информационни кампании относно Общата селскостопанска политика на ЕС по покана на  Европейска комисия, ГД Селско стопанство и развитие на селските райони.

Информационни семинари за разясняване на политиката и възможностите на финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони, насочени към българските фермери.

Над 40 информационни дни относно различните цели на Общата селскостопанска  политика - безопасност на храните, био продуктите и правилата за етикиране, представени по достъпен за учениците начин.

Международни конференции и кръгли маси в България, Естония, Малта, Португалия и Белгия с общ брой участници над 260 души.

Обмяна на опит и добри практики относно развиване на биоземеделие и създаването на хранителни кооперативи.

http://cap.europe.bg/


рекламни клиповерекламни материали