ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ

Обществените комуникационни кампании като средство за разпространение на идеи и послания за стратегически цели са част от портфолиото на Стратегма. Ние притежаваме широк спектър от умения в обществените комуникации, а също и необходимото оборудване за създаване и разпространение на информационни и творчески продукти и за рекламна и издателска дейност.

Стратегма предлага аудио-визуални продукти, сценарии, озвучаване и постпродукция на видео материали, фотографски услуги и специализиран софтуер за управление на аудио-визуалната база. 

От март 2014 г. Агенция Стратегма е регистрирана в Единния публичен регистър на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ като продуцент и разпространител на филми.
Кампания за защита на интелектуалната собственост “IP Why Not”

Кампания за защита на интелектуалната собственост “IP Why Not”

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Агенция СТРАТЕГМА продължава инициативата си за интелектуалната собственост, част от корпоративната социална отговорност на компанията. Новата комуникационна кампания “IP Why Not” („Интелектуална собственост: Защо не?“), трета от 2018 г. насам, продължава усилията на предходната “IP Why Should I Be Bothered?” („Интелектуална собственост: Защо да ми пука?“) да направи правата на интелектуална собственост по-разбираеми за младите публики и потребители на продукти, защитени с авторско право.

Тя надгражда постиженията в убеждаването на младежите относно важността на защитата и възнаграждаването на творците, изпълнителите и изобретателите. Кампанията ще протече в периода 1 октомври 2021 г. – 1 септември 2022 г. онлайн и на живо в четири държави от ЕС – България, Испания, Португалия и Естония.

Повече информация за инициативата можете да намерите на http://ipwhy.europe.bg/

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТЕС
Кампания за защита на интелектуалната собственост "IP: ЗАЩО ДА МИ ПУКА?"

Кампания за защита на интелектуалната собственост "IP: ЗАЩО ДА МИ ПУКА?"

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
Кампания ЗАЩО ДА МИ ПУКА разяснява стойността на интелектуалната собственост. Тази кампания се стреми да включи младите хора от България, Испания и Португалия в усилията за спазване на правата на творците и така да подкрепи творението.

http://ipwhy.europe.bg/

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТЕС
Информационна кампания за Общата селскостопанска политика - "Бъдещите лидери в селското стопанство"

Информационна кампания за Общата селскостопанска политика - "Бъдещите лидери в селското стопанство"

Генерална дирекция “Селско стопанство и развитие на селските райони”
Кампания „Бъдещите лидери в селското стопанство“ ще покаже приноса на ОСП за развитието на националното селско стопанство, съхраняването на висококачествените български продукти и на българската природа, които хората ценят и съживяването на селските райони.

http://cap.europe.bg


ОСПземеделиеЕСЕК
Информационна кампания „Сбъдни фантазия“

Информационна кампания „Сбъдни фантазия“

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
Кампания „Сбъдни фантазия“ се стреми да ангажира ученици 9-12 клас с послания и дейности, които да им покажат присъщата стойност на творческите постижения/интелектуалната собственост за всеки от тях и вредата от злоупотребата с това право. 

http://imagination.gateway.bg/bg

интелектуална собственостЕС
Разработване на алманах на регионите в България

Разработване на алманах на регионите в България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Изготвяне на структура и дизайн на Алманах на регионите в България с информационно-аналитичен и рекламен характер. Алманахът съдържа текстове, данни и визуализирана актуална информация за състоянието и провежданата политика за устойчиво интегрирано регионално развитие на районите от ниво 2 и 3.


Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България

Културно-туристически ЕДЕН дестинации в България

Министерство на туризма
Заснемане на културните обекти, част от ЕДЕН дестинации в България и изработване на уебдизайн и поддръжка уебсайт за проека.


Министерство на туризма
Визуализация и публичност на проекти за МСП

Визуализация и публичност на проекти за МСП

МСП
Дизайн и отпечатване на информационни материали и организиране на конференции за проектите:
  • Подобряване на управленския капацитет и отговорността към околната среда на Нованор ООД;
  • Създаване на устойчиви нови работни места в ТПК "Нов свят";
  • Развитие на управленския капацитет и растеж в КЛУБФЕРБАНД ИТА ООД и изработка на уебсайт на фирмата.


МСП
Повишаване на осведомеността на широката общественост и на ролята на дребномащабния риболов в бъдещите решения по отношение на съответните политики на национално и европейско равнище

Повишаване на осведомеността на широката общественост и на ролята на дребномащабния риболов в бъдещите решения по отношение на съответните политики на национално и европейско равнище

"Ес Пи Консулт Бг" ООД
Мерки за подпомагане на дребномащабния риболов за „Повишаване на осведомеността на широката общественост и на ролята на дребномащабния риболов в бъдещите решения по отношение на съответните политики на национално и европейско равнище, чрез въвеждането на добри практики, подходящи за региона на Черноморския басейн“.

Изработване на дизайн, редактиране и отпечатване на наръчници на английски, румънски и български език.


Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България

Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България

Асоциация на дунавските общини „Дунав”
Осигуряване на информация и публичност в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“.

Изработване на концепция и отпечатване на промоционални материали за целите на проекта.

Цялата логистика по организирането на 2 пресконференции в рамките на проекта.

Обединение Стратегма-Ивоформ


TEN-TАсоциация на дунавските общини „Дунав”
Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България

Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България

Асоциация на дунавските общини "Дунав"
Организиране на цялостната логистика и присъствието на медии на две пресконференции (начална и заключителна) в България.


Асоциация на дунавските общини "Дунав"
Дизайн и изработка на интерактивен щанд за популяризиране на Проекта ЕНС = НАУКА²

Дизайн и изработка на интерактивен щанд за популяризиране на Проекта ЕНС = НАУКА²

Второ място в международен конкурс за дизайн и изработка на интерактивен щанд за популяризиране на Проекта Европейския научен съвет (ЕНС) = НАУКА2.

ЕНС = НАУКА2 е проект за представяне и популяризиране на дейността на Съвета.

Участието в конкурса е в партньорство с фирма ИВОФОРМ ЕООД.


рекламни материали
Информация и публичност на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Информация и публичност на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Община Габрово
Информационна кампания, насочена към гражданите на Габрово, относно популязирането на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. 

http://www.waterprojectgabrovo.eu/


рекламни клиповерекламни материалиГаброво
Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино

Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино

Община Смядово
Фокусът на проекта е върху осигуряването на публичност и изготвянето на печатни издания по проект "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино", реализиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Осъществените дейности са свързани с провеждане на четири информационни кампании и пресконференции в общините, изготвяне на информационни материали, разработване и печат на Дневник на детето и наръчници за родители.

chance.gateway.bg/bg

Партньор: ИВОФОРМ ЕООД


СмядовоВетриноФМ на ЕИПдецасоциално включванеEEA GRANTS
Mаркетинг на туристически продукти на Община Смядово

Mаркетинг на туристически продукти на Община Смядово

Община Смядово
Създадени са 40 HD кратки филми, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, озвучени на 5 езика - български, английски, немски, френски и руски.

DVD диск в 1000 екземпляра с подбрани и структурирани филми от аудио-визуалната база.

http://smyadovo.bg/sites/smyadovo.gateway.bg/avdb/index.html


рекламни клиповерекламни материалиСмядовомултимедиясофтуер
Mаркетинг на туристически продукти на Община Летница

Mаркетинг на туристически продукти на Община Летница

Община Летница
46 HD кратки филми озвучени на 8 езика - български, английски, испански, италиански, немски, френски, руски и японски.

2000 копия с подбрани и структурирани филми от аудио-визуалната база.

2000 екземпляра брошури за туристическия продукт на Община Летница заедно с карта на общината.

Виртуален маршрут „Крушунски водопади” 
Открийте съкровищата на община Летница


рекламни клиповерекламни материалимултимедиясофтуерЛетница
Осигуряване на информираност и публичност по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен“

Осигуряване на информираност и публичност по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен“

Общинска администрация Плевен
Информационна кампания, свързана с популяризирането на Интегрирания план за градско развитие на град Плевен сред заинтересованите лица.

http://ipgvrpleven.eu/


ПлевенИнтегриран план за градско възстановяване и развитие
Информационни кампании за Общата селскостопанска политика на ЕС

Информационни кампании за Общата селскостопанска политика на ЕС

Генерална дирекция “Селско стопанство и развитие на селските райони”
Съфинансиране на информационни кампании относно Общата селскостопанска политика на ЕС по покана на  Европейска комисия, ГД Селско стопанство и развитие на селските райони.

Информационни семинари за разясняване на политиката и възможностите на финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони, насочени към българските фермери.

Над 40 информационни дни относно различните цели на Общата селскостопанска  политика - безопасност на храните, био продуктите и правилата за етикиране, представени по достъпен за учениците начин.

Международни конференции и кръгли маси в България, Естония, Малта, Португалия и Белгия с общ брой участници над 260 души.

Обмяна на опит и добри практики относно развиване на биоземеделие и създаването на хранителни кооперативи.

http://cap.europe.bg/


рекламни клиповерекламни материали