Осигуряване на информация и публичност на проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България

Асоциация на дунавските общини "Дунав" / 2016-06-13

Организиране на цялостната логистика и присъствието на медии на две пресконференции (начална и заключителна) в България.


Асоциация на дунавските общини "Дунав"