Информация и публичност на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово

Община Габрово / 2015-10-22

Информационна кампания, насочена към гражданите на Габрово, относно популязирането на Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. 

http://www.waterprojectgabrovo.eu/


рекламни клиповерекламни материалиГаброво

Mаркетинг на туристически продукти на Община Смядово

Община Смядово / 2014-04-29

Създадени са 40 HD кратки филми, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, озвучени на 5 езика - български, английски, немски, френски и руски.

DVD диск в 1000 екземпляра с подбрани и структурирани филми от аудио-визуалната база.

http://smyadovo.bg/sites/smyadovo.gateway.bg/avdb/index.html


рекламни клиповерекламни материалиСмядовомултимедиясофтуер

Mаркетинг на туристически продукти на Община Летница

Община Летница / 2012-11-28

46 HD кратки филми озвучени на 8 езика - български, английски, испански, италиански, немски, френски, руски и японски.

2000 копия с подбрани и структурирани филми от аудио-визуалната база.

2000 екземпляра брошури за туристическия продукт на Община Летница заедно с карта на общината.

Виртуален маршрут „Крушунски водопади” 
Открийте съкровищата на община Летница


рекламни клиповерекламни материалимултимедиясофтуерЛетница

Информационни кампании за Общата селскостопанска политика на ЕС

Генерална дирекция “Селско стопанство и развитие на селските райони” / 2012-02-02

Съфинансиране на информационни кампании относно Общата селскостопанска политика на ЕС по покана на  Европейска комисия, ГД Селско стопанство и развитие на селските райони.

Информационни семинари за разясняване на политиката и възможностите на финансиране чрез Програмата за развитие на селските райони, насочени към българските фермери.

Над 40 информационни дни относно различните цели на Общата селскостопанска  политика - безопасност на храните, био продуктите и правилата за етикиране, представени по достъпен за учениците начин.

Международни конференции и кръгли маси в България, Естония, Малта, Португалия и Белгия с общ брой участници над 260 души.

Обмяна на опит и добри практики относно развиване на биоземеделие и създаването на хранителни кооперативи.

http://cap.europe.bg/


рекламни клиповерекламни материали