Уеб сайтове и продукти за бизнеса, НПО и администрацията

2019-04-06

Проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“
Център за приобщаващо образование
Фондация „Институт за пазарна икономика”
Портал Европа
Система за управленив и продажба на билети на каса и онлайн - Номер от списъка на НАП (СУПТО) - 801 
Специализиран софтуер „Регистър на общинската собственост“
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Плевен
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Сливен
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Провадия
Проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма BG 06 Деца и младежи в риск”
Сдружение "Център за изследване и анализи"СмядовоПлевенСливенПровадияИнтегриран план за градско възстановяване и развитие

Разработка на сайт на СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смядово

СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смядово / 2015-12-01

Уеб дизайн и поддържа на интернет сайта на СОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Смядово, съдържащ модул Профил на купувача.


Смядово

Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино

Община Смядово / 2015-08-06

Фокусът на проекта е върху осигуряването на публичност и изготвянето на печатни издания по проект "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино", реализиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Осъществените дейности са свързани с провеждане на четири информационни кампании и пресконференции в общините, изготвяне на информационни материали, разработване и печат на Дневник на детето и наръчници за родители.

chance.gateway.bg/bg

Партньор: ИВОФОРМ ЕООД


СмядовоВетриноФМ на ЕИПдецасоциално включванеEEA GRANTS

Mаркетинг на туристически продукти на Община Смядово

Община Смядово / 2014-04-29

Създадени са 40 HD кратки филми, представящи местното етнографско, историческо и природно наследство, озвучени на 5 езика - български, английски, немски, френски и руски.

DVD диск в 1000 екземпляра с подбрани и структурирани филми от аудио-визуалната база.

http://smyadovo.bg/sites/smyadovo.gateway.bg/avdb/index.html


рекламни клиповерекламни материалиСмядовомултимедиясофтуер