Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България

Асоциация на дунавските общини „Дунав” / 2016-06-17

Осигуряване на информация и публичност в рамките на проект „Проучване на възможностите за намаляване на използването на TEN-T мрежа в трансграничния регион Румъния-България чрез оптимизиране на товарния и пътнически транспорт и развитие на съвместен механизъм за подкрепа на интермодалните връзки“.

Изработване на концепция и отпечатване на промоционални материали за целите на проекта.

Цялата логистика по организирането на 2 пресконференции в рамките на проекта.

Обединение Стратегма-Ивоформ


TEN-TАсоциация на дунавските общини „Дунав”