Осигуряване на публичност по проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

Изпълнителна агенция по горите / 2016-08-18

Изработване и поддържане на интернет страница на български и английски език на проект FOR OUR FUTURE по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).

http://fofproject.bg


Изпълнителна агенция по горитеФинансов механизъм за Европейското икономическо пространствоEEA GRANTS

Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино

Община Смядово / 2015-08-06

Фокусът на проекта е върху осигуряването на публичност и изготвянето на печатни издания по проект "Шанс за социално включване на децата в общините Смядово и Ветрино", реализиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Осъществените дейности са свързани с провеждане на четири информационни кампании и пресконференции в общините, изготвяне на информационни материали, разработване и печат на Дневник на детето и наръчници за родители.

chance.gateway.bg/bg

Партньор: ИВОФОРМ ЕООД


СмядовоВетриноФМ на ЕИПдецасоциално включванеEEA GRANTS