Визуализация и публичност на проекти за МСП

МСП / 2017-03-01

Дизайн и отпечатване на информационни материали и организиране на конференции за проектите:
  • Подобряване на управленския капацитет и отговорността към околната среда на Нованор ООД;
  • Създаване на устойчиви нови работни места в ТПК "Нов свят";
  • Развитие на управленския капацитет и растеж в КЛУБФЕРБАНД ИТА ООД и изработка на уебсайт на фирмата.


МСП

Анализ за приключилите пет конкурсни сесии на Националния иновационен фонд и оценка на ефекта от изпълнението на сключените до момента по фонда договори

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия / 2012-12-19

Изготвена е обща оценка за успеха от изпълнението на дейностите в рамките на Националния иновационен фонд и неговото значение за растежа на малките и средните предприятия.

Основната цел на анализа е проследяването на ефекта върху предприятията и организациите от изпълнението на финансираните от първите пет конкурсни сесии в рамките на НИФ проекти, както и оценка на въздействието върху пазара, което е оказало въвеждането на иновативни продукти/ процеси/ услуги, разработени в резултат на изпълнение на тези проекти.

Изготвени са предложения за оптимизиране на областите, предмет на анализа.


ИАНМСПНИФ