Институционални уеб сайтове и портали

2019-04-07

Министерство на Туризма | Оперативна програма транспорт | Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията | Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”  | Изпълнителна агенция „Морска администрация” 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” | Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) |
Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика | Социална икономика 
Интеррег-ИПП програми за трансгранично сътрудничество, управлявани от България
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2007-2013)
Община Смядово | Община Летница 
Уеб сайт на координационния механизъм по въпросите на ЕС с Консултативен център 


Министерство на ТуризмаТГСМинистерството на труда и социалната политикаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството

Информационни системи за управление и анализ

2019-04-05

Информационна система за планиране и управление
Разработване и поддържане на интернет-базирана информационна система за събиране и разпространение на данни за заболеваемостта в България:
Информационна система за надзор на остра вяла парализа в България
Информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили и рубеола в България
Информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България
Интернет платформата за наблюдение, координация и оценка на интеграцията на имигранти
Намаляване на административната тежест в България, Министерство на икономиката и енергетиката
Система за Интернет въпросници и набиране на данни
Информационни системи за управление на Интеррег-ИПП програми за трансгранично сътрудничество, управлявани от България:
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2014-2020) 
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2007-2013)


Министерство на икономиката и енергетикатаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството

Разработване на алманах на регионите в България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството / 2017-09-19

Изготвяне на структура и дизайн на Алманах на регионите в България с информационно-аналитичен и рекламен характер. Алманахът съдържа текстове, данни и визуализирана актуална информация за състоянието и провежданата политика за устойчиво интегрирано регионално развитие на районите от ниво 2 и 3.


Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Извършване на междинна оценка на регионалните планове за развитие 2014 – 2020 г.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството / 2017-07-14

Изготвяне на междинна оценка за изпълнението на всеки от регионалните планове за развитие на районите от ниво 2.


Министерство на регионалното развитие и благоустройството