Уеб сайтове и продукти за бизнеса, НПО и администрацията

2019-04-06

Проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“
Център за приобщаващо образование
Фондация „Институт за пазарна икономика”
Портал Европа
Система за управленив и продажба на билети на каса и онлайн - Номер от списъка на НАП (СУПТО) - 801 
Специализиран софтуер „Регистър на общинската собственост“
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Плевен
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Сливен
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Провадия
Проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма BG 06 Деца и младежи в риск”
Сдружение "Център за изследване и анализи"СмядовоПлевенСливенПровадияИнтегриран план за градско възстановяване и развитие

Осигуряване на информираност и публичност по проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен“

Общинска администрация Плевен / 2012-05-04

Информационна кампания, свързана с популяризирането на Интегрирания план за градско развитие на град Плевен сред заинтересованите лица.

http://ipgvrpleven.eu/


ПлевенИнтегриран план за градско възстановяване и развитие

Общинска програма за реализация на Общинския план за развитие (2007-2013) на Община Плевен

Община Плевен / 2008-03-21

В рамките на проекта е разработена методология за изготвяне на годишната програма, проведени са проучвания с цел събиране на актуална статистическа информация и актуализиране на анализа за социално-икономическото развитие на местно ниво.

Изготвен е проект на Годишна програма за изпълнение на Общинския план за развитие 2007 - 2013 през 2008 г.


ПлевенОбщински план за развитие