Уебсайт на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет / 2018-06-25

Дизайн на уебсайт на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (НССЕИВ) с визуални ефекти и двуезично представяне на информацията.

http://www.nccedi.government.bg


НССЕИВМС