Създаване на център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на Община Гърмен

Община Гърмен / 2014-05-07

Създаване на ефикасно информиране в сферата на достъпа до услуги, работа и образование на граждани на трети държави.

Анализ на резултатите от извършени проучвания и систематизиране на данните в информационни пакети по основни тематични категории, които да бъдат разпространявани на хартиен носител в Центъра за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на община Гърмен.

Разработени са печатни издания по основни тематични категории, които да бъдат разпространявани на хартиен носител в Центъра, както и публикувани на интернет страницата на проекта.


Гърменанализпечатни материали