Провеждане на социологически проучвания относно нагласите и употребата на психоактивни вещества

Национален център по наркомании / 2016-11-18

Провеждане на социологически проучвания „Нагласи и употреба на психоактивни вещества“ сред учениците в гимназиален курс (9-12 клас) на обучение в училищата на територията на градовете Пловдив, Пазарджик, Перник, Габрово, Видин и Смолян, както и онлайн проучване относно нагласите и употребата на психоактивни вещества сред общото население  15-64 г. в България.


Национален център по наркомании