Специализиран софтуер "Профил на купувача"

Агенция Стратегма / 2015-07-18

През юли 2014 г. промени в ЗОП и нарасналите изисквания относно задълженията на публичните организации за публикуване на документи, свързани с обявени обществени поръчки, разработихме специализиран модул, отговарящ на измененията в ЗОП в сила от октомври 2014 г.

Модулът осигурява ефективно изпълнение на новите нормативни изисквания, като дава възможност за поддръжка на профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на възложителите и в който се публикуват всички предвидени от ЗОП документи.

По заявка на Клиент в рамките на 5 работни дни имаме възможност да конфигурираме модула към визуалната идентичност на Възложителя и Вътрешните правила по ЗОП, утвърдени от възложителя.

Модул „Профил на купувача“ включва:
  • организация на процедурите и документите;
  • удостоверяване на дата от публичен доставчик на удостоверителни услуги;
  • система за известяване на промени в публикувани документи.
Модулът се предлага като хоствана услуга  на сървър на Агенция СТРАТЕГМА при следните условия:
  • абонамент за до 5 поръчки за 12-месечен период от дата до дата + 1 година публичен достъп до качените документи – 100 лв. без ДДС;
  • абонамент за до 10 поръчки за 12-месечен период от дата до дата + 1 година публичен достъп до качените документи – 200 лв. без ДДС;
  • абонамент за до 30 поръчки за 12-месечен период от дата до дата + 1 година публичен достъп до качените документи – 400 лв. без ДДС;
  • абонамент за до 50 поръчки за 12-месечен период от дата до дата + 1 година публичен достъп до качените документи – 600 лв. без ДДС;
  • абонамент за над 50 поръчки за 12-месечен период от дата до дата + 1 година публичен достъп до качените документи – 1000 лв. без ДДС.
Годишната абонаментна такса за хостинг, техническа поддръжка и timestamping на Профил на купувача на сървър на Агенция Стратегма е в размер на 240 лв. без ДДС (по 20 лв. месечно) без ДДС. Цената е за модули, които не са хоствана услуга. 

Предлагаме и услугата „Разработване на Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача“, осигуряваме инструкции за служителите на Клиента при необходимост от разяснение за работа с новата функционалност и извършваме допълнителни настройки.

На своите клиенти предоставяме и инсталация „Профил на купувача“ на сървър на възложителя след индивидуално договаряне и съгласуване на необходимия поддържащ софтуер и технически параметри.

Демонстрационна версия може да видите на интернет адрес: http://op.gateway.bg/


профил на купувачаЗОП