Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на Община Пловдив

Община Пловдив / 2012-12-20

Анализ на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в общинските целодневни детски градини на територията на Община Пловдив.

Преглед на разработените документи в сферата на човешките ресурси от реализираните в тази област проекти на МДААР и МС с цел адаптирането за съответните целеви групи.

Разработване на методологии, наръчници, инструкции за целевите групи, съобразени с техните специфики.


човешки ресурсиПловдив