Стратегия за развитие на туризма в Община Казанлък

Община Казанлък / 2015-06-15

Разработването на проекта на Стратегия за развитие на туризма в Община Казанлък се базира на проучване на съществуващи документи, проучвания и анализи, пряко кореспондиращи с развитието на туризма в общината.

Отчетено е мнението на туроператори, туристически агенти и представители на бизнеса в общината.

Проведени са 2 теренни проучвания на място чрез анкетиране „лице в лице“ на 100 респондента – туристи в общината за установяване Профил на туриста.


Казанлъктуризъм