Проучване на социално-икономическото състояние в Област Габрово и консултиране на политиките за развитие на областта

Областна администрация Габрово / 2012-04-24

Проведено проучване на социално-икономическото състояние на Област Габрово, вкл. и за всяка от съставните общини.

Изготвеният аналитичен доклад отразява предвижданията на европейските и националните стратегически и планови документи към момента на изготвянето им и идентифицира възможни приоритети, които да бъдат подкрепени за целите на социално-икономическото развитие на областта и отделните общини през периода 2014 -2020 г.


Габровосоциално-икономическо развитие