Разработване на технологични пътни карти, свързани с идентифицираните тематични области в Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Министерство на икономиката / 2016-06-06

Разработване на технологични пътни карти, конкретизиращи продуктовите и технологични ниши, в които е налице потенциал за растеж.


Министерство на икономикатапътни карти