Система за Интернет въпросници и набиране на данни

Агенция Стратегма / 2015-03-16

Теренните проучвания включват количествени методи – набиране на данни чрез структурирани въпросници.

За максимално ефикасно и ефективно протичане на процеса Агенция СТРАТЕГМА предлага и използва Интернет информационна система LimeSurvey.

Тя е една от най-мощните системи за събиране и организация на данни с отворен код.

http://lsrv2.gateway.bg/


проучвания