Дигитални продукти на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи / 2015-01-01

Разработване, дизайн и поддръжка на Дигиталните продукти на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.
Платформа за дистанционно обучение
Интернет страница на ЦРЧРРИ
Клуб на лектора 
Смартнет


дизайнподдръжка

Разработване и поддържане на интернет-базирана информационна система за събиране и разпространение на данни за заболеваемостта в България

2010-11-01

Предварително изследване (преглед и анализ на съществуващи данни за заболеваемостта за периода 2000-2006) и обобщение на съществуващи методи за събиране на епидемиологична информация на местно и регионално ниво.
 
Проучване на националните документи за структурата и функциите на здравните заведения и личните лекари и разработване на алгоритъм за валидиране на входящи данни.
 
Разработване на бази данни, потребителски групи, форми за набиране на входящи данни, инструменти и отчети за анализ на данните.
 
Създаване на система за управление на съдържанието /CMS/, изпълнение на формите за въвеждане на данни и отчетите, които интегрират базите данни в системата за управление на съдържанието.
 
Осигуряване на системна поддръжка, което включва хостинг и цялостна софтуерна поддръжка за период от 5 години от дата на внедряване на системата.

http://mmr.gateway.bg/


поддръжкахостингCMS