Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово

Областна администрация Габрово / 2015-02-24

Основната цел на предмета на обществената поръчка е изготвянето на Последваща оценка на Областната стратегия за развитие на Област Габрово за периода до 2013 година в изпълнение на Закона за регионалното развитие.


Габровообластна стратегия за развитие