Дигитални продукти на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи / 2015-01-01

Разработване, дизайн и поддръжка на Дигиталните продукти на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.
Платформа за дистанционно обучение
Интернет страница на ЦРЧРРИ
Клуб на лектора 
Смартнет


дизайнподдръжка