Специализиран софтуер "Архивиране на документация"

Община Габрово / 2015-10-05

Целта на поръчката е дългосрочното съхранение на хартиен и електронен носител на документите, изготвени във връзка с дейностите по Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово. 


Габровоархивиране