Интернет платформа за информация, комуникация и обмен на знания

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи / 2018-10-01

Платформата е създадена в рамките на проект  на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), в изпълнение на ангажиментите, поети от министерството по приетата декларация на страните членки в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

demographicnet.com

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативиМТСП