Изработване на Интернет страница на Център за регионални изследвания и анализи

Център за регионални изследвания и анализи към Софийски университет / 2016-05-10

Дизайн на уебсайт с визуални ефекти и двуезично представяне на информацията.


Софийски университет