Изготвяне на проект за общ устройствен план на община Свиленград

Община Свиленград / 2016-11-24

Изготвяне на социално-икономически и демографски анализи и прогнози на община Свиленград за целите на изготвянето на Общ устройствен план на общината.


Свиленград