Актуализиране на Наръчник на бенефициента и провеждане на обучения

Администрацията на Министерски съвет на Република България / 2011-11-01

Специализирани обучения, насочени към служители на УО, бенефициенти, отговарящи за управлението и отчитането на проекти по ОП "Техническа помощ", финансовите дирекции, отговорни за счетоводното отчитане на разходите по проектите на бенефициентите.

Актуализиране, отпечатване и публично представяне на наръчник на бенефициента.Оперативна програма “Техническа помощ”ЕФРРпечатни материалиобучениe