Консултиране на новостартиращи предприятия, развиващи дейност на територията, обслужвана от ДРСЗ Ловеч и ДРСЗ Монтана

Агенция по заетостта / 2013-06-19

Проектът се реализира в рамките на процедурата "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3" на Агенция по заетостта, финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Обхватът на консултантските услуги включва анализ на пазара на бъдещата самостоятелна стопанска дейност, преценка на финансовите и човешките ресурси на стартиралия бизнес, подготовката на начален счетоводен пакет и на маркетингова стратегия.

По проекта са проведени консултации с предприятията във връзка с изискванията на националното законодателство и европейските норми в конкретната област.

Предприятията бяха запознати с начините за търсене и получаване на финансиране от различни кредитни институции.
Агенция по заетосттаОПРЧР