Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения / 2015-03-18

Осигуряване на лесен и бърз достъп до информация за Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. на целевата аудитория, заложена в Комуникационния план на ОП "Транспорт". 

В рамките на проекта са осигурени квалифицирани лектори, които проведоха две обучения на служителите от ОПТ относно работа с портала на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.


ОП Транспортобучениепортал