Обработване на разплащателни документи за нуждите на НОИ

Национален осигурителен институт / 2016-03-31

Обработване на разплащателни документи на прекратени осигурители без правоприемник за нуждите на ТП на НОИ - София - град” за иззета документация на „КОЦМ” АД /заличено/, СО “Метални изделия”, “Полимет” и “Металургпрогрес”.


Национален осигурителен институт