Институционални уеб сайтове и портали

2019-04-07

Министерство на Туризма | Оперативна програма транспорт | Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията | Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”  | Изпълнителна агенция „Морска администрация” 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” | Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) |
Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика | Социална икономика 
Интеррег-ИПП програми за трансгранично сътрудничество, управлявани от България
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2007-2013)
Община Смядово | Община Летница 
Уеб сайт на координационния механизъм по въпросите на ЕС с Консултативен център 


Министерство на ТуризмаТГСМинистерството на труда и социалната политикаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството