Oценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за деинституционализация и насърчаване на социалното включване, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 г.

Министерство на труда и социалната политика / 2019-01-31


"Обединение "СТРАТЕГМА – БАЛКАНСКИ ИНСТИТУТ" изпълнява поръчка, възложена от МТСП, за изготвяне на оценка на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за деинституционализация и насърчаване на социалното включване, финансирани в рамките на ОП РЧР 2007 – 2013 г. Оценката обхваща мерките по оперативната програма, изпълнявани в периода 2007 - 2013, които имат отношение към предоставянето на социални услуги за деца, възрастни хора и хора с увреждания да водят самостоятелен и независим живот, както и активно да участват в обществения живот.


Министерство на труда и социалната политикаМТСП