Информационни системи за управление и анализ

2019-04-05

Информационна система за планиране и управление
Разработване и поддържане на интернет-базирана информационна система за събиране и разпространение на данни за заболеваемостта в България:
Информационна система за надзор на остра вяла парализа в България
Информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили и рубеола в България
Информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България
Интернет платформата за наблюдение, координация и оценка на интеграцията на имигранти
Намаляване на административната тежест в България, Министерство на икономиката и енергетиката
Система за Интернет въпросници и набиране на данни
Информационни системи за управление на Интеррег-ИПП програми за трансгранично сътрудничество, управлявани от България:
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2014-2020) 
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2007-2013)


Министерство на икономиката и енергетикатаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството