Обучения и работни срещи за нуждите на МИГ Костенец 2010

МИГ Костенец 2010 / 2015-05-15

Екипът на Агенция СТРАТЕГМА организира и проведе тридневно обучение на тема: "Иновационни подходи и комуникационни техники за управление на организацията. Управление на риска. Управление на промяната".

Обучени бяха 12 души -  представители на Местната инициативна група (екип, УС, ОС), представители на местната власт (администрация, общински съвет), нестопански организации и бизнес.

Осигурени бяха Сертификати за всеки участник и обучителни материали по преценка на Екипа.


Костенецработни срещиМИГиновации