Последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, съфинансирани по Европейски фонд за връщане и по Фонда за външните граници

Министерство на вътрешните работи / 2015-10-23

Целта на проекта е изготвяне на последваща оценка на резултатите и влиянието на дейностите, включени в Годишни програми 2011, 2012 и 2013 по Европейския фонд за връщане, и на дейностите, включени в Годишни програми 2011, 2012 и 2013 на Фонда за външните граници.

Изготвени са оценъчни доклади на английски език за резултатите и влиянието на дейностите, включени в годишните програми и техническата помощ на Европейския фонд за връщане и Фонда за външните граници по образци на Европейската комисия.

Представен е доклад на български и английски език с конкретни препоръки за подобряване на дейността на Отговорния орган и бенефициерите при реализиране на многогодишни програми по фондове, финансирани със средства на ЕС.


ЕФВФВГМинистерство на вътрешните работипоследваща оценка