Извършване на текуща оценка, последваща оценка и ex post на Европейски бежански фонд

Държавна агенция за бежанците при МС / 2013-03-11

Обхватът на проекта включва разработването на текуща оценка на годишни програми 2011, 2012 и 2013 г., последваща оценка и ex post оценителен доклад за периода 2011-2013 г. по Европейски бежански фонд.

Изготвянето на независимите оценки цели постоянното подобряване на ефективността и ефикасността на програмите, изпълнявани в рамките на Европейския фонд за бежанците.


ЕБФДАБ