Подобряване на ранното откриване и отговор на заболявания, събития и рискове в страната и пограничните райони чрез дигитализиране на информацията от различни източници по надзор

Българско сдружение по иновативна медицина / 2017-01-10

Идентифициране на базите данни, използвани в общественото здравеопазване и дигиталните технологии, прилагани в надзора на заразните болести.


Българско сдружение по иновативна медицина