Анализ и оценка на качество на социални услуги в Дневен център “Зорница”, гр. Благоевград

Община Благоевград / 2016-01-08

Извършване на анализ и оценка на качество на социални услуги в Дневен център “Зорница”, гр. Благоевград в рамките на проект, осъществяван с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.


Благоевград