Интеррег-ИПП програми за трансгранично сътрудничество, управлявани от България

Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2007-2013) и информационната ѝ система за управление
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2014-2020) и информационната ѝ система за управление
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2007-2013) и информационната ѝ система за управление
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2014-2020) и информационната ѝ система за управление