ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Информационните системи, уеб сайтове и портали, като средство за събиране, обработка, анализ и/или разпространение на информация са част от портфолиото на Стратегма, която помага на нашите клиенти да достигнат до широк кръг от потребители, използвайки ефективно наличните данни. За целта изграждаме трайни партньорства с нашите клиенти.

Предлаганите от нас решения включват:
 • Съвременен responsive уеб дизайн, оптимизиран за стационарни и мобилни устройства – таблети, смарт телефони, както и отчитащ нуждите на потребителите с увреждания.
 • Модерни технологии – Drupal 7 & 8 система за управление на съдържанието, LimeSurvey система за Интернет въпросници и набиране на данни, Linux/ Windows+Apache+MySQL+PHP работна среда – избрани по настоящем и от организации като Европейската комисия и Световната банка.
 • Библиотеки за представяне и обмен на данни – географски карти, голямо разнообразие от графики и диаграми, RSS емисии, XML/ CSV/ XLSX обмен, имейл бюлетини и др.
 • Информационни системи, изработени по заявка на клиент или с цел пазарна реализация – Профил на купувача, Продажба на билети за театър на каса и онлайн, Регистър на общинската собственост, Системи за управление и планиране на международни програми за финансиране.
 • Оптимизация на достигането до целеви аудитории – интеграция със Социалните мрежи, наблюдение на посещаемостта с Google Analytics и др.
Система за оценка, подготовка и контрол на провеждането на обучения на екипа на Българското председателство на Съвета на ЕС

Система за оценка, подготовка и контрол на провеждането на обучения на екипа на Българското председателство на Съвета на ЕС

Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. към Министерски / 2016-11-20

През 2018 г. България ще поеме председателството на Съвета на ЕС.

Системата позволява управлението на необходимите човешки ресурси за провеждане на председателството – създаване на профил на участника в Екипа, с необходимите и придобити качества, компетенции и познания съобразно всяка роля в екипа, създаване на база данни с курсове, покриващи изискваните компетенции и познания и график за провеждането им (в календар, включително индивидуален).


Осигуряване на публичност по проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

Осигуряване на публичност по проект „Гори и гористи местности - картиране и оценка на екосистемните услуги извън НАТУРА 2000 (FOR OUR FUTURE)

Изпълнителна агенция по горите / 2016-08-18

Изработване и поддържане на интернет страница на български и английски език на проект FOR OUR FUTURE по Финансовия механизъм за Европейското икономическо пространство (2009-2014 г.).

http://fofproject.bg


Изпълнителна агенция по горитеФинансов механизъм за Европейското икономическо пространствоEEA GRANTS
Институционални уеб сайтове и портали

Институционални уеб сайтове и портали

2016-04-07

Министерство на Туризма - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Оперативна програма транспорт - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Изпълнителна агенция „Морска администрация” - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз" (АФКОС) - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2018 г.
Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към Министерството на труда и социалната политика - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Социална икономика - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Интеррег-ИПП програми за трансгранично сътрудничество, управлявани от България - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.:
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2007-2013)
Община Смядово - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Община Летница - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Уеб сайт на координационния механизъм по въпросите на ЕС с Консултативен център - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.
Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет - интернет хостинг, поддръжка и актуализация до 31 декември 2017 г.

Министерство на ТуризмаТГСМинистерството на труда и социалната политикаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Уеб сайтове и продукти за бизнеса, НПО и администрацията

Уеб сайтове и продукти за бизнеса, НПО и администрацията

2016-04-06

Проект „Медиите, бизнесът и аз ЗА нашите деца“
Център за приобщаващо образование
Фондация „Институт за пазарна икономика”
Портал Европа
Система за резервация и продажба на билети на каса и онлайн
Специализиран софтуер „Регистър на общинската собственост“
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Плевен
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Сливен
Информационен сайт за Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Провадия
Проект BG06-210 „Шанс за социално включване на децата от общините Смядово и Ветрино” по Програма BG 06 Деца и младежи в риск”


СмядовоПлевенСливенПровадияИнтегриран план за градско възстановяване и развитие
Информационни системи за управление и анализ

Информационни системи за управление и анализ

2016-04-05

Информационна система за планиране и управление
Разработване и поддържане на интернет-базирана информационна система за събиране и разпространение на данни за заболеваемостта в България:
Информационна система за надзор на остра вяла парализа в България
Информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили и рубеола в България
Информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в България
Интернет платформата за наблюдение, координация и оценка на интеграцията на имигранти
Намаляване на административната тежест в България, Министерство на икономиката и енергетиката
Система за Интернет въпросници и набиране на данни
Информационни системи за управление на Интеррег-ИПП програми за трансгранично сътрудничество, управлявани от България:
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Сърбия (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2014-2020) 
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – Турция (2007-2013)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2014-2020)
Програма Интеррег-ИПП ТГС България – бивша Югославска Република Македония (2007-2013)


Министерство на икономиката и енергетикатаМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Специализиран софтуер "Профил на купувача"

Специализиран софтуер "Профил на купувача"

Агенция Стратегма / 2015-07-18

През юли 2014 г. промени в ЗОП и нарасналите изисквания относно задълженията на публичните организации за публикуване на документи, свързани с обявени обществени поръчки, разработихме специализиран модул, отговарящ на измененията в ЗОП в сила от октомври 2014 г.

Модулът осигурява ефективно изпълнение на новите нормативни изисквания, като дава възможност за поддръжка на профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на възложителите и в който се публикуват всички предвидени от ЗОП документи.

По заявка на Клиент в рамките на 5 работни дни имаме възможност да конфигурираме модула към визуалната идентичност на Възложителя и Вътрешните правила по ЗОП, утвърдени от възложителя.

Модул „Профил на купувача“ включва:
 • организация на процедурите и документите;
 • удостоверяване на дата от публичен доставчик на удостоверителни услуги;
 • система за известяване на промени в публикувани документи.
Модулът се предлага като хоствана услуга  на сървър на Агенция СТРАТЕГМА при следните условия:
 • абонамент за до 5 поръчки за 12-месечен период от дата до дата + 1 година публичен достъп до качените документи – 100 лв. без ДДС;
 • абонамент за до 10 поръчки за 12-месечен период от дата до дата + 1 година публичен достъп до качените документи – 200 лв. без ДДС;
 • абонамент за до 30 поръчки за 12-месечен период от дата до дата + 1 година публичен достъп до качените документи – 400 лв. без ДДС;
 • абонамент за до 50 поръчки за 12-месечен период от дата до дата + 1 година публичен достъп до качените документи – 600 лв. без ДДС;
 • абонамент за над 50 поръчки за 12-месечен период от дата до дата + 1 година публичен достъп до качените документи – 1000 лв. без ДДС.
Годишната абонаментна такса за хостинг, техническа поддръжка и timestamping на Профил на купувача на сървър на Агенция Стратегма е в размер на 240 лв. без ДДС (по 20 лв. месечно) без ДДС. Цената е за модули, които не са хоствана услуга. 

Предлагаме и услугата „Разработване на Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача“, осигуряваме инструкции за служителите на Клиента при необходимост от разяснение за работа с новата функционалност и извършваме допълнителни настройки.

На своите клиенти предоставяме и инсталация „Профил на купувача“ на сървър на възложителя след индивидуално договаряне и съгласуване на необходимия поддържащ софтуер и технически параметри.

Демонстрационна версия може да видите на интернет адрес: http://op.gateway.bg/


профил на купувачаЗОП
Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения / 2015-03-18

Осигуряване на лесен и бърз достъп до информация за Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. на целевата аудитория, заложена в Комуникационния план на ОП "Транспорт". 

В рамките на проекта са осигурени квалифицирани лектори, които проведоха две обучения на служителите от ОПТ относно работа с портала на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г.


ОП Транспортобучениепортал
Система за Интернет въпросници и набиране на данни

Система за Интернет въпросници и набиране на данни

Агенция Стратегма / 2015-03-16

Теренните проучвания включват количествени методи – набиране на данни чрез структурирани въпросници.

За максимално ефикасно и ефективно протичане на процеса Агенция СТРАТЕГМА предлага и използва Интернет информационна система LimeSurvey.

Тя е една от най-мощните системи за събиране и организация на данни с отворен код.

http://lsrv2.gateway.bg/


проучвания
Дигитални продукти на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Дигитални продукти на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи / 2015-01-01

Разработване, дизайн и поддръжка на Дигиталните продукти на Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.
Платформа за дистанционно обучение
Интернет страница на ЦРЧРРИ
Клуб на лектора 
Смартнет


дизайнподдръжка
Разработване и поддържане на интернет-базирана информационна система за събиране и разпространение на данни за заболеваемостта в България

Разработване и поддържане на интернет-базирана информационна система за събиране и разпространение на данни за заболеваемостта в България

2010-11-01

Предварително изследване (преглед и анализ на съществуващи данни за заболеваемостта за периода 2000-2006) и обобщение на съществуващи методи за събиране на епидемиологична информация на местно и регионално ниво.
 
Проучване на националните документи за структурата и функциите на здравните заведения и личните лекари и разработване на алгоритъм за валидиране на входящи данни.
 
Разработване на бази данни, потребителски групи, форми за набиране на входящи данни, инструменти и отчети за анализ на данните.
 
Създаване на система за управление на съдържанието /CMS/, изпълнение на формите за въвеждане на данни и отчетите, които интегрират базите данни в системата за управление на съдържанието.
 
Осигуряване на системна поддръжка, което включва хостинг и цялостна софтуерна поддръжка за период от 5 години от дата на внедряване на системата.

http://mmr.gateway.bg/


поддръжкахостингCMS